Müügitingimused

1. ÜLDINE

1.1.  Veebipoe www.hemma.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Gridland OÜ (registrikood 16634632), asukohaga Niidu 14-5, Kuressaare.

1.2.  Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Gridland OÜ (Müüja)  ja ostu sooritanud isiku (Ostja) vahel tekkivaid õigussuhteid  ostmisel-müümisel Veebipoes.

1.3.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.4.  Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

2. HIND

2.1.  Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.

2.2.  Toodete hinnad on märgitud Veebipoes toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest, kui kauba eest tasumisel ei ole märgitud teisiti. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub kättetoimetamise viisist.

2.3.  Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind Veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1.  Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis.

3.2.  Ostukorvis on võimalik tooteid ning koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni.

3.3.  Tellimuse vormistamisel kuvatakse ekraanile lõplik hind, mille saab tasuda pangalingi või muu makselahenduse abil.

3.4.  Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

3.5.  Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Müüja Ostjale e-posti aadressile. Juhul, kui postkastist kirja ei leidu, palume kontrollida ega kiri ei ole kogemata rämpsposti kausta sattunud.

3.6.  Müüjal on õigus lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel. Müüja teavitab sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastab kogu tellitud kauba eest laekunud makse (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. TASUMINE

4.1.  Veebipoes sooritatud ostude eest tasub Ostja 100% ettemaksuna.

4.2.  Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkide kaudu või kasutades mitmes osas maksmise või järelmaksu võimalust. Loe makseviiside kohta lähemalt SIIT.

4.3.  Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Ostja panga ja krediitkaardi andmetele.

5. KOHALETOIMETAMINE

5.1.  Veebipood tarnib tooteid Eesti siseselt.

5.2.  Tooted tarnitakse vastavalt Veebipoes Ostja poolt valitud viisil, kas Omniva, SmartPosti, DPD või Smartkulleri vahendusel.

5.3.  Kauba saatmiskulud kannab Ostja. Saatmiskulu pakiautomaati on 3,50€ ja kulleriga 8,50€.

5.4.  Pakiautomaati saatmine on tasuta kui Kauba maksumus on vähemalt 69€ ja kulleriga saatmine on tasuta kui Kauba maksumus on vähemalt 150€.

5.5.  Müüja lähetab tellimusi kõikidel tööpäevadel, kuid mitte hiljem, kui viie tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

6.1.  Ostjal on õigus tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul.

6.2.  Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

6.3.  Kauba ostmisest taganemiseks tuleb saata teade e-posti aadressile info@hemma.ee. Kirjalikus teates peavad olema märgitud tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number, toode, põhjus ning Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-mail).

6.4.  Tagastatav toode peab sisaldama kogu ostudokumentatsiooni. Kauba küljes olevad etiketid ning kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled, niiskusekogujad, kileümbrised jms), mis ei takista kaubaga tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

6.5.  14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba proovimiseks füüsilises poes.  Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat summat vastavalt kauba väärtuse vähenemisele või keelduda kauba maksumuse hüvitamisest.

6.6.  Kosmeetikale ja kehahooldustoodetele kehtib 14-päevane tagastusõigus avamata pakendiga Kaupadele.

6.7.  Kuni tagastatud toote vastuvõtmiseni ei võta Müüja toote eest vastutust. Toote tagastamine on tasuta.

6.8.  Kauba tagastamisel kohustub Müüja kandma Ostjale tagasi kauba eest tasutud summa hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates Kauba Müüjale tagastamisest Ostja poolt näidatud pangakontole.

6.9.  Müüja jätab endale õiguse viivitada tagasimaksete tegemisega seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud.

6.10.  Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind Veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

7. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

7.1.  Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale, sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmiest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

7.2.  Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Ostja sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Müüjat, saates vastava info e-posti aadressile info@hemma.ee.

7.3.  Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode.

7.4.  Ostjal on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:

–    Müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või

–    toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või

–    Müüjal ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud

7.5.  Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Ostjale toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Müüjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Ostja on tema käes oleva toote tagastanud.

7.6.  Müüja kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud. Müüja ei hüvita Ostja tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

–    Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Ostja süül;

–    Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;

–    Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;

–    Puudub ostu sooritamist tõendava dokumendi koopia.

7.7.  Juhul, kui Ostja ja Müüja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Ostjal õigus pöörduda pretensiooniga Müüja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Müüja vastab Ostja kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 kalendripäeva jooksul. Kui Ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@hemma.ee.

7.8.  Juhul, kui Ostja ja Müüja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Ostjal õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada siin (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis Tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)

7.9.  Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ostja asukohajärgsesse maakohtusse.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1.  Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Gridland OÜ (registrikood 16634632), asukohaga Niidu 14-5, Kuressaare.

8.2.  Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

8.3.  Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid. Andmeid kasutatakse ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks. Müüja edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele kauba kohaletoimetamise eesmärgil.

8.4.  Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Andmeside kliendi ja pankade vahel on krüpteeritud. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele.

8.5.  Isikuandmete vastutav töötleja võib saata Ostjale uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi Ostja e-mailiaadressile ainult juhul, kui Ostja on andnud eelnevalt sellekohase nõusoleku.

8.6.  Ostjal on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil www.aki.ee.

 

Võta ühendust!

Kui sa ei leidnud infot, mida otsisid, võta meiega julgelt ühendust.

Ostukorv
Scroll to Top